plws bm1

Pengukuran Produktiviti

Konsep pengukuran produktiviti melibatkan nisbah output kepada input. Satu pengukuran produktiviti yang baik memerlukan pengukuran output dan input yang baik. Salah satu pengukuran output yang terbaik adalah nilai tambah (added value). Nilai tambah adalah satu ukuran kekayaan yang dijanakan oleh usaha kolektif mereka yang berada di dalam syarikat iaitu pekerja dan majikan dan mereka yang menyediakan modal terutamanya pelabur dan pemegang saham.

Nilai tambah menunjukkan output bersih yang dikeluarkan oleh pengusaha ataupun hasil sebenar yang dikeluarkan oleh syarikat. Ia juga menunjukkan tahap pencapaian kerjasama dan usaha oleh pelbagai pihak yang terlibat di dalam proses pengeluaran. Secara asasnya, ada dua alat untuk mengira nilai tambah adalah seperti di bawah

 

 1. Kaedah Penolakan (Pendekatan Kekayaan Generasi)

  Nilai tambah = Jumlah Ouput - Dibeli Dalam Bahan Perkhidmatan

  Ia menunjukkan seberapa banyak nilai tambah yang boleh dijanakan dengan mengeluarkan lebih banyak output dengan lebih efisyen menggunakan barang-barang yang telah dibeli dan juga perkhidmatan.


 2. Kaedah Penambahan (Pendekatan Kekayaan Pembahagian)

  Nilai tambah = Kos Buruh + Susut Nilai + Cukai (tidak langsung) + Faedah + Keuntungan

  Pendekatan ini menunjukkan bagaimana ganjaran kepada pekerja, pulangan kepada pelabur dan pemodal adalah berkaitan untuk kejayaan syarikat. Ini akan memotivasikan kesemua pihak berkenaan dalam memperbaiki prestasi syarikat.

  

Jumlah petunjuk produktiviti adalah banyak dan pelbagai. Petunjuk mana yang akan digunakan adalah bergantung kepada tujuan analisa tahap ekonomi dan data yang sedia ada

 

Diperingkat firma, petunjuk yang seterusnya adalah sesuai dan boleh digunapakai

 

a)    Kos Buruh Berdaya Saing

 

Kos buruh berdaya saing menunjukkan perbandingan kepada industri dalam pengeluaran produk ataupun perkhidmatan dengan kos buruh yang paling rendah. Terdapat tiga nisbah produktiviti yang digunakan untuk mengukur daya saing:

 

Nilai Tambah Setiap Kos Buruh

added value per labour costBM

 

Nisbah ini menunjukkan bagaimana daya saing syarikat dari segi kos buruh. Ia mengukur berapa banyak nilai tambah dapat dijanakan bagi setiap unit kos buruh. Nisbah yang rendah menunjukkan kos buruh yang tinggi di mana ia tidak sejajar dengan penyediaan nilai tambah dan sebaliknya.

 

Kos Buruh Setiap Pekerja

labour cost per employeeBM

 

Nisbah ini merujuk kepada ganjaran dan faedah yang diterima oleh setiap pekerja dan sering dirujuk sebagai kadar gaji. Nisbah yang tinggi menunjukkan pulangan yang tinggi bagi setiap pekerja dan kadar gaji tinggi untuk syarikat. Nisbah yang rendah menunjukkan sebaliknya.

 

Unit Kos Buruh

unit labour costBM

 

Nisbah ini menunjukkan bahagian daripada kos buruh kepada jumlah output. Ia mengukur Kos pekerja yang timbul dari pengeluaran output yang bernilai Satu Ringgit. Nisbah yang Tinggi menunjukkan kos pekerja yang tinggi dalam pengeluaran output yang bernilai Satu Ringgit dan sebaliknya.

 

 

b)    Produktiviti Buruh

 

Produktiviti buruh mengukur kecekapan dan keberkesanan untuk setiap pekerja yang menjana nilai tambah atau output keseluruhan. Ia boleh digunakan sebagai asas untuk mengukur prestasi produktiviti syarikat. Penunjuk aras yang sering digunakan adalah nilai tambah untuk setiap pekerja atau jumlah keseluruhan output untuk setiap pekerja.

 

Nilai Tambah Setiap Pekerja

added value per employeeBM

 

Nisbah ini menunjukkan kemampuan syarikat dalam menjana kekayaan (wealth) yang berkait rapat dengan dengan bilangan pekerja syariakt tersebut. Ia mengukur nilai tambah yang dijana oleh setiap pekerja. Semakin tinggi nisbah ini menunjukkan kesan yang menggalakkan terhadap proses meningkatkan kekayaan syarikat (wealth creation process).

 

Jumlah Output Setiap Pekerja

total output per employeeBM

 

Nisbah ini menunjukkan jumlah output yang dihasilkan oleh setiap pekerja dan dijadikan sebagai pengukur (indicator) dalam menentukan kecekapan dan / atau kemampuan daya saing syarikat. Semakin tinggi nilai ini menunjukkan syarikat tersebut telah menggunapakai strategi pemasaran yang baik dan sesuai.

 

 

c)    Produktiviti Modal

 

Produktiviti modal menunjukkan tahap penggunaan aset tetap seperti mesin, peralatan dan kecekapan dalam penggunaan aset. Ia boleh diukur samada melalui nilai tambah bagi setiap aset tetap atau jumlah output yang terhasil daripada aset tetap.

 

Nilai Tambah Setiap Aset Tetap

added value per fixed assetsBM

 

Nisbah ini menunjukkan tahap penggunaan aset tetap. Ia mengukur bagaimana setiap nilai tambah yang dijana bagi setiap nilai ringgit aset tetap tersebut. Semakin tinggi nilai ini, ia menunjukkan keberkesanan dalam penggunaan aset tersebut. Sebaliknya, semakin rendah nilai tersebut , ia menunjukkan ketidakberkesanan penggunaan aset, pelaburan yang berlebihan atau tidak produktif ke atas aset tersebut.

 

Jumlah Output Setiap Pekerja

total output per fixed assets capital turn over BM

 

Nisbah ini menunjukkan keberkesanan dalam penggunaan modal dan sistem pemasaran yang digunapakai. Semakin tinggi nilai ini, ia menunjukkan keberkesanan dalam penggunaan modal dan sistem pemasaran yang bagus dan sesuai. Manakala semakin rendah nilai ini, ia menunjukkan pulangan ke atas bahan-bahan material yang rendah, tinggi kerja yang tertangguh dan aset tetap.

 

 

d)   Kecenderungan Modal

 

Modal kecenderungan merupakan jumlah aset tetap yang diperuntukkan kepada setiap pekerja. Ia juga dikenali sebagai aset tetap per pekerja atau secara ringkasnya ia dikenali sebagai nisbah modal buruh.

 

Aset Tetap Setiap Pekerja

fixed assets per employeeBM

 

Nilai dalam nisbah ini menentukan samada syarikat menggunapakai polisi intensif modal atau intensif buruh. Semakin tinggi nisbah ini menunjukkan syarikat menggunakan modal intensif. Manakala semakin rendah nisbah, ia bermaksuud syarikat bergantung kepada intensif buruh dan tahap penggunaan teknologi yang rendah.

 

e)   Kecekapan Proses

 

Kecekapan proses mengukur kecekapan syarikat dalam menggunakan sumber yang dimiliki seperti buruh, bangunan dan mesin dan modal untuk menjana nilai tambah dan meminimumkan bahan dan perkhidmatan yang dibeli (bought-in materials and services).

 

process efficiencyBM

 

 Nisbah ini menunjukkan keberkesanan dan kecekapan proses, yang bergantung kepada teknik pengeluaran yang digunakan, inovasi teknologi, pengurusan dan kemahiran buruh.

 

Walaupun produktiviti buruh mengukur output bagi setiap input buruh, ia juga digunakan dan diterimapakai dalam menentukan produktiviti syarikat. Namun begitu, adalah ditekankan bahawa perubahan produktiviti adalah juga disumbangkan oleh faktor-faktor lain seperti pemindahan intensif buruh ke intensif modal, perubahan teknologi dan keadaan ekonomi. Oleh itu, untuk menganalisa perubahan produktiviti, ia juga patut mengambilkira lain-lain faktor yang boleh memberi kesan kepada produktiviti.

CetakEmel

Perkhidmatan Online

online survey kalendar aktiviti maklumbalas faq e learning jppm login
 Survey Online  Kalendar Aktiviti  Maklumbalas Soalan Lazim
i-PLWS  Komuniti JPPM
gov msc eperolehan1 mohr mof ksn pmo2012 skillsmalaysia SL1Mlogo
qrcode

© 2016. Hak Cipta Terpelihara,
Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia
Portal PLWS - Paparan terbaik 1024 x 768
dengan IE 10.0 dan Mozila Firefox 30.0.1

HUBUNGI KAMI
icon phone  (6)03-8886 5460
icon email  plws@mohr.gov.my
icon fax  (6)03-8889 2355
0861172
Hari Ini
Semalam
Minggu Ini
Minggu Lepas
Bulan Ini
Bulan Lepas
Keseluruhan
392
583
1979
4276
13063
16144
861172

Ramalan Hari Ini
768

plws offcanvas